Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2018-06-13 12:47:20

batot
Użytkownik
Data rejestracji: 2018-06-13
Liczba postów: 5

/var/lib/http.pid z prawami root.root a nie http.http

[[email protected] run]# ls -la httpd
razem 4
drwxr-xr-x 2 http http 80 06-13 13:15 ./
drwxr-xr-x 24 root root 740 06-13 03:44 ../
srwx------ 1 http root  0 06-13 13:15 cgisock.32077=
-rw-r--r-- 1 root root  6 06-13 13:15 httpd.pid

Cokolwiek bym nie znalazł w sieci nie działa w moim przypadku.
Może ktoś wie czy można zmienić prawa httpd.pid na http.http by nie używał root'a. Wiadomo chodzi o bezpieczeństwo.

[[email protected] run]# ps -aux |grep httpd
root    593 0.0 0.0 12384 2448 pts/0  S+  13:44  0:00 grep httpd
root   32077 0.0 0.1 264400 18764 ?    Ss  13:15  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32078 0.0 0.0 219696 4812 ?    S  13:15  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32079 0.0 0.1 268476 18916 ?    S  13:15  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32081 0.0 0.1 265756 16468 ?    S  13:15  0:01 /usr/bin/httpd -k start
http   32083 0.0 0.1 267464 17764 ?    S  13:15  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32087 0.0 0.1 268488 19068 ?    S  13:16  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32088 0.0 0.1 268188 21840 ?    S  13:16  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32089 0.0 0.1 265752 16444 ?    S  13:16  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32106 0.0 0.1 268484 19104 ?    S  13:18  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32107 0.0 0.1 266172 16916 ?    S  13:18  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32108 0.0 0.1 268488 21292 ?    S  13:18  0:00 /usr/bin/httpd -k start
http   32155 0.0 0.1 268488 19076 ?    S  13:19  0:00 /usr/bin/httpd -k start
[[email protected] run]# 

[[email protected] run]# cat /usr/lib/systemd/system/httpd.service 
[Unit]
Description=Apache Web Server
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/httpd/httpd.pid
ExecStart=/usr/bin/apachectl start
ExecStop=/usr/bin/apachectl graceful-stop
ExecReload=/usr/bin/apachectl graceful
PrivateTmp=true
LimitNOFILE=infinity

[Install]
WantedBy=multi-user.target
[[email protected] run]

Komuś udało się z tym problemem uporać?

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB